www.maleetohjeen.com
 
ธุรกิจทำอาหารจัดโต๊ะจีนตามสถานที่ต่างๆ โดยร้านมาลีโต๊ะจีน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2538 โดยผู้ก่อตั้ง ได้แก่ คุณสุภัชรัณณ์ จินตบัณฑิตวงศ์ เป็นผู้ก่อตั้งร่วมกันตั้งแต่อยู่เลขที่ 8/1-4 ถนนเทศบาล 9 อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประกอบธุรกิจทำอาหารจัดโต๊ะจีนตามสถานที่ต่างๆ สามารถบริการทั้งในเขตจังหวัดนครราชสีมา เขตจังหวัดใกล้เคียง และยังครอบคลุมทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันขยายฐานลูกค้า ไปยังภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือ

  


ส่วนเรื่องความสะอาดของภาชนะ ทางร้านได้เล็งเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นกัน คือ ภาชนะที่ลูกค้ารับประทานอาหารบนโต๊ะจีนของทางร้าน ได้ทำความสะอาดภาชนะต่างๆ ด้วยเครื่องทำความสะอาดภาชนะที่นำเข้าจากประเทศสเปน โดยทำความสะอาดภาชนะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และผ่านความร้อนสูง จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าภาชนะที่ใช้บริโภคปราศจากเชื่อโรคและสารตกค้าง แล้วนำใส่ถุง บรรจุหีบห่อให้เรียบร้อย เมื่อลูกค้านั่งโต๊ะจีน ขณะที่รออาหารนั้นคนส่วนใหญ่จะเช็ดถ้วย แบ่งแก้ว ช้อน ให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารได้ทันที ดังนั้นจุดนี้เป็นจุดเด่นของร้านมาลีโต๊ะจีน

ด้านการตลาด ปัจจุบันร้านมาลีโต๊ะจีนขยายฐานลูกค้าไปยังภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคเหนือ ทางร้านจึงมีการส่งเสริมการขายโดยออกสื่อโทรทัศน์ โดยออกรายการอยู่รอดปลอดภัยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2552 จึงทำให้มาลีโต๊ะจีน เป็นที่รู้จักของประชาชนอย่างแพร่หลาย และทางรายการตีสอบ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554

ด้วยความตั้งใจจริงในการบริการของร้านมาลีโต๊ะจีน โดยมีมีการวางแผนการทำงานที่ดี กำลังการผลิต ที่มีประสิทธิภาพทีมงานที่มีความตั้งใจจริงในการทำงาน และมีผู้บริหารที่ดี มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ คือใช้ความรู้สึกที่ดีในการให้บริการลูกค้าอย่างจริงจังและจริงใจเพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจึงทำให้ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเสมอมา จึงทกให้ร้าน “มาลีโต๊ะจีน” เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ชาวตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอื่นๆ มานานกว่า 10 ปี
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 ร้านมาลีโต๊ะจีน www.maleetohjeen.com
8/1-4 ถ.เทศบาล 9 (หน้าตลาดเช้า) อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา